Ventilationsförluster

Utöver värmeledningsförluster är det ventilationsförluster som är den största orsaken till att ett hus förlorar värme som behöver ersättas av till exempel en bergvärmepump.

Ventilationsförluster

Utöver den energi som försvinner ut med luften i den vanliga ventilationsprocessen, försvinner även energi med luft som "läcker" ut ur huset. De flesta hus idag är inte fullständigt täta, och detta är också viktigt för att man ska kunna undvika fuktskador. Att veta hur mycket energi som försvinner med luften är därför svårt att beräkna exakt, men det finns så gott som alltid skäl till att förbättra sin isolering och tätning om man vill minska sina uppvärmningskostnader.

Skälet till att man vill minska den mängd varmluft som flyr huset är naturligtvis för att den ersätts av kall luft utifrån. Denna kalla luft kräver energi för att värmas upp, och det är detta som syns på din elräkning.

Beräkning

Att beräkna ventilationsförluster är inte särskilt komplicerat. Däremot kan det vara svårare att få fram ingångsvärden. Formeln ser ut såhär

med följande faktorer:

  • N = Antalet gånger luften byts ut per timme
  • V = Rummets eller husets volym i kubikmeter
  • C = Luftens värmekapacitet (som är 1,2 kJ per kubikmeter och Kelvin)
  • ∆T = Temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus

Resultatet blir ett antal W/◦C som man i sin tur behöver multiplicera med en tidsrymd för att det ska ha någon betydelse. Eftersom alla faktorer utom temperaturskillnaden förmodligen är konstanta, så är det på just temperaturskillnaden man måste fokusera. Hur lång en tidsrymd ska vara är upp till dig, men oavsett om du använder ett dygn, en vecka eller ett år bör du veta vad medeltemperaturen är för dessa.

Bookmark and Share