Installation av bergvärme

Borrning

När man ska installera bergvärme börjar man med att borra en så kallad energibrunn. Det är viktigt att denna har tillräckliga dimensioner både på djupet och diametern. Aktivt djup (det djup från vilket hålet är vattenfyllt) har också betydelse. Om man borrar flera hål ska dessa vara minst 20 meter ifrån varandra. Borrning tar generellt mellan en och tre dagar.

I borran lägger man en kollektorslang som är fylld med vätska. Vätskan består ofta av vanligt vatten blandat med antifrysmedel, och genom att cirkulera denna får man upp värme från brunnen.

Grävning & håltagning

I samband med eller efter borrningen gräver man ett förläggningsdike i vilket kollektorröret placeras. Om avståndet ner till berget är långt gjuter man också ett foderrör som skyddar mot frysning. Dessutom gör man ett hål i ytterväggen om ett sådant inte redan finns.

Installation av pumpen

Värmepumpen, som ofta är ungefär lika stor som en garderob, installeras sist av allt. Beroende på om du har en kompaktvärmepump eller splitvärmepump installerar du antingen en eller två varmvattenberedare. Vid installationen börjar man med att koppla elen, och kopplar sedan ihop pumpen med det slutna vattensystemet. Vattensystemet fylls sedan med vätska och efter avluftning och kalibrering är din bergvärmepump klar att använda. Hela installationen brukar ta mellan tre och fem dagar.

Sponsrade länkar

VAD KOSTAR DET ATT BYTA FÖNSTER?

Den stora frågan för en husägare vars fönster börjar se alltmer illa medfarna ut, är om en renovering av fönstren är tillräcklig eller om det helt sonika behövs ett fönsterbyte nya fönster. Nya fönster till ett bra pris är inget man snyter ur näsan direkt. Vi snackar många sköna tusenlappar bara för Fönstermontering av ett enda fönster. Multiplicerar man den kostnaden per fönster som behöver bytas ut på kåken så blir den slutliga byta fönster prislappen ganska svindlande.

Se även pvc fönster