Att tänka på när man ska installera bergvärme

Det finns flera viktiga aspekter att ta ställning till när man ska installera bergvärme i sitt hem. På den här sidan får du veta mer om vilka tillstånd som krävs, hur du söker dem, och hur du avgör om du överhuvudtaget borde installera bergvärme.

Tillstånd

Du är skyldig att anmäla borrning för bergvärme till miljö- och hälskoskyddskontoret i din kommun. Det är viktigt att göra detta i god tid då det under vissa omständigheter kan krävas tillstånd för borrning. Detta kan till exempel ha med grundvattenförhållanden där du bor att göra. Bor du till exempel i vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Vissa kommuner vill även att du har en mellanvärmeväxlare. En sådan minskar risken för att de kemikalier som finns i värmesystemet läcker ut i den omkringliggande marken och förorenar grundvattnet. En del kommuner kräver även bygglov för bergvärmesystem.

Hur anmäler jag eller söker tillstånd för borrning?

Processen kan variera något beroende på var i landet man bor. Vi rekommenderar att du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret där du bor och tar reda på exakt vad som krävs för att du ska få installera bergvärme. För även en dialog med din installatör. Är de duktiga så har de koll på vad som gäller i ditt område. Glöm inte att installatören också ska anmäla brunnen till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Övrigt

Du kan söka ROT-avdrag för installation av bergvärme.

Var du bor har betydelse

Var i landet du bor har en stor betydelse för kostnaden, och därmed nyttan, med att installera bergvärme. För att nå de temperaturer som krävs för att systemet ska fungera optimalt måste man nämligen borra olika djupt om man befinner sig i landets norra eller södra delar. I södra och mellersta Sverige brukar borrdjupet ligga kring 90-150 meter, i norr kan det vara så djup som 300 meter! Detta påverkar naturligtvis kostnaderna mycket, och om man snålar in på borrdjupet riskerar man att den lägre värmefaktorn gör att pumpen inte fungerar som den ska.

 

Förutsättningar för att installera bergvärme

Förutom var du bor spelar det även stor roll hur du bor. Om du just har flyttat till din villa kan det vara en lockande genväg att räkna på de tidigare ägarnas elförbrukning. För att värmepumpen ska betala av sig så snabbt som möjligt vill det ju till att du faktiskt sparar el och därmed pengar. Att räkna på någon annans förbrukning kan därför leda till en felaktig kalkyl och i förlängningen en dålig investering. Vänta därför minst ett år, men gärna två, innan du gör en kostnads- och besparingskalkyl på ett bergvärmesystem kontra det system du har i dagsläget.

Vill du jämföra priser på olika värmepumpar och få offert med hembesök?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala installatörer kontaktar dig med offert på bergvärme!


-Snabbt, enkelt och gratis

Om huset du bor i värms upp med direktverkande el blir kalkylen genast svårare. För att kunna använda en vattenvärmepump måste nämligen huset vara utrustat med vattenburet radiatorsystem, till exempel vattenelement eller golvvärme. Att byta radiatorsystem kan kosta upp mot 100 000 kronor, och försämrar alltså kalkylen för bergvärme dramatiskt. Det som talar för att byta till bergvärme trots kostnaden är att husets värde ofta ökar i samband med installationen. Att spekulera i ett eventuellt höjt försäljningspris i framtiden är dock mycket riskfyllt.

För att det ska vara lönt att installera bergvärme är en tumregel att man med oförändrad konsumtion sparar minst 16 000 kronor per år. Ungefär 60% av hushållets maxenergiförbrukning bör kunna täckas av bergvärmepumpen.

 

Anbud och offerter

Precis som vid alla större investeringar gäller det att veta vem man gör affärer med. Ta in anbud och offerter från flera olika installatörer. Ta även referenser, och gör en sökning på internet för att se omdömen om firmorna.

Idag skiljer det väldigt lite i pris och kvalitet mellan de största och bästa tillverkarna, det gör att ditt val av installatör kan ha större betydelse än ditt val av märke. Välj därför någon som är erfaren och kunnig, och kan hjälpa dig med en helhetslösning.