Fördelar och nackdelar med bergvärme - en jämförelse

Kostnader för att installera bergvärme

Att byta uppvärmningssystem är en stor investering. Det är därför viktigt att vara mycket noggrann, både i sitt val av uppvärmningsform, tillverkare och installatör.

Kostnaden för bergvärme ligger ofta mellan 90 000-170 000 beroende på var i Sverige man bor. I Stockholmstrakten är det generellt något dyrare

än i övriga landet, men även i Norrland kan priset stiga tack vare att det krävs djupare borrhål.

Andra uppvärmningsformer

De alternativ som finns till bergvärmepumpar är direktverkande el, luftvärmepumpar, sjövärmepumpar, jordvärmepumpar, solvärmepumpar och kaminer. Av dessa är egentligen direktverkande el utesluten. Det är en oerhört ineffektiv uppvärmningsform, och oftast något man byter ifrån snarare än till.

Luft vatten värmepump

Luft vatten värmepump fungerar som bergvärme men hämtar energin från luften utaför . Denna led sen in i luft vatten värmepumpen och konverteras till värme i det vattenburna värmesystemet.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar kan vara ett fullgott alternativ till bergvärme, speciellt om man inte har ett vattenburet radiatorsystem sedan tidigare. Fördelen med en luftvärmepump är att man slipper borra. Nackdelen med luftvärmepumpar är att de inte fungerar som de ska om temperaturen blir för låg. Ofta säger man att de gör ett bra jobb ner till ca -15 grader, därefter behöver man förstärka uppvärmningssystemet med till exempel elpatroner eller något annat. Återigen spelar geografin stor roll, beroende på var man bor har man olika antal kalla dagar per år. I södra Sverige är det endast sällan kallare än -15, medan man i norr kan räkna med liknande eller kallare temperaturer flera månader per år.

Sjövärmepumpar

Sjövärmepumpar har naturligtvis även de sina geografiska begränsningar. Har man ingen sjö i närheten är detta förstås inget alternativ. Fördelarna med sjövärmepumpar är liksom för luftvärmepumparna att man slipper borra djupa hål i berget. Initialkostnaderna blir alltså väsentligt lägre. Slangen läggs på så jämn botten i sjön som möjligt, eller trycks ner i bottenslammet där temperaturen alltid är minst +4 grader. Det finns få nackdelar, men det är viktigt att din installatör kan beräkna att energiinnehållet i sjön räcker till för syftet.

Jordvärmepumpar

Jordvärmepumpar är en populär uppvärmningsform på ställen där jordlagret är tjockt. De fungerar så att man helt enkelt gräver ner en slang på 80-160 centimeters djup i trädgården. Jorden värms upp av solen främst under sommarhalvåret, så metoden är av naturliga skäl vanligast i södra Sverige. Fördelen är återigen att man slipper borra i berget, men nackdelarna är dels att ingreppen i trädgården blir ganska omfattande, dels att det faktiskt finns en risk att den värme som lagrats i jorden under sommaren faktiskt inte räcker för att värma upp huset under hela vintern. Kalkyler har till exempel gjorts som visar att det inte är möjligt för alla hus på en gata att byta till jordvärme, då detta skulle dränera marken på energi.

Solvärmepumpar

Solvärme är egentligen inte ett realistiskt alternativ för en villa, men väl för en mindre sommarstuga. Speciellt som man inte bor i sommarstugan under stora delar av året kan en solvärmepump göra ett bra jobb som underhållsuppvärmning. Solvärmepumpar är dessutom förhållandevis billiga, och den enkla konstruktionen gör att man till och med kan bygga dem själv.

Kaminer

Om man funderar på att ersätta sitt uppvärmningssystem med en kamin, är det ur miljösynpunkt naturligtvis bäst att elda med förnyelsebara energiformer, såsom ved eller pellets. Förutsättningen för kaminer är naturligtvis en skorsten, så om ens hus inte redan är utrustat med en sådan kan investeringen bli kostsam. En fördel är om man kan koppla samman kaminen med till exempel golvvärmen, uppvärmningen blir då mycket effektiv. En fördel är att det snabbt går att ställa om effekten för att kunna hålla en så jämn innetemperatur som möjligt. En nackdel är att man måste förlita sig på leveranser av det material man väljer att elda med, samt förvaring av detta.

Sponsrade länkar

Här hittar du mycket bra information om värmepumpar innan du vet vilket pris de ligger på kan det vara bra att ta in priser på värmepumpar här. Lite mera information om vilka olika värmepumpar marknaden har att erbjudan kan du läsa mera om på denna sida om värmpumpar priser och lösningar.