Värmeledningsförluster

Värmeledningsförluster utgörs av värme som som går direkt genom väggar, tak, golv, dörrar och fönster. Hur stor förlusten blir påverkas av tre saker: områdets area, områdets ledningsförmåga eller U-värde, och temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus.

Formel för beräkning av värmeledningsförlust

Formeln för beräkning av dessa tre faktorer är enkel.

Arean x U-värde x temperaturskillnad = energiförlust

Områdets area

Att påverka husets yta är naturligtvis mycket svårt. Ett litet hus kommer naturligtvis att ha lägre uppvärmningskostnader, men det kan vara svårt och inte särskilt önskvärt att krympa sin boyta. Det finns alltså inte så mycket man kan göra på den här punkten.

Områdets ledningsförmåga

Områdets värmeledningsförmåga, eller U-värde, har stor betydelse för hur stora energiförlusterna blir. Ju högre U-värde, desto högre är värmeförlusten, och traditionellt brukar man hitta högst U-värden i dörrar och fönster. Stora förbättringar har dock skett kring detta området de senaste tjugo åren, och om man byter till nya fönster idag kan man komma ner i nästan samma värden som en tegelvägg.
(Mer om U-värden i fönster)

Temperaturskillnad

För oss nordbor är det naturligt att temperaturskillnaden mellan husets innetemperatur och temperaturen utomhus är ganska stor under långa delar av året. Vi har ett ganska kallt klimat som gör att denna skillnad spelar en stor roll när det gäller våra uppvärmningskostnader.

Det man ska tänka på är att denna faktor faktiskt spelar en stor roll när det gäller husets totala energiförluster, och att sänka innetemperaturen med några få grader kan ha dramatiska effekter på uppvärmningskostnaderna. Att till exempel sänka termostaten till 17 grader under vintern kan sänka uppvärmningsbehovet med upp till 30%!

Vidare läsning

Nu har du läst en del om värmeledning, U-värden, vad som påverkar dessa och hur de i sin tur påverkar dina energikostnader. Nästa avsnitt handlar ventilationsförluster, klicka här eller i menyn för att gå dit.

Bookmark and Share